Mingligt Thomas de Ming
Skillnad i språkbruk och inte brister i förståelse förklaring till lägre svenska testresultat i PISA? http://tinyurl.com/3kea6xy #skollyftet

May 26, 2011 #

Morrica Morrica
@Mingligt Är det inte en brist i förståelsen om man inte förstår ett något annorlunda språkbruk?Det är unga vuxna vi pratar om, inte småbarn

May 26, 2011 #

Mingligt Thomas de Ming
@Morrica Precis, det är antagligen en brist av förståelsen för det speciella språkbruket och inte för ämnet som språket behandlar.

May 26, 2011 #

Morrica Morrica
@Mingligt Så adekvat ämnesspråk är INTE en del av ämnet, menar du? Förbryllande.

May 26, 2011 #

Mingligt Thomas de Ming
@Morrica Just ordet "adekvat" är bra exempel på ett språkbruk som används i vissa kretsar men ingalunda endast kan uttryckas på detta sätt.

May 26, 2011 #

Morrica Morrica
@Mingligt Jag beklagar, jag förstår inte vad du vill säga? Menar du att ett enkelt begrepp som "adekvat" skulle vara för svårt för eleverna?

May 26, 2011 #

Mingligt Thomas de Ming
@Morrica Är inte "ämnesspråk" egentligen ett annat ord för "jargong"? :-) Viktigt ge elever tillgång till förmåga uttrycka på flera sätt

May 26, 2011 #

Morrica Morrica
@Mingligt Nej, det är inte synonymer (ord som betyder samma sak) Det förbryllar mig att språkliga brister framställs som en ok nivå i skolan

May 26, 2011 #

Mingligt Thomas de Ming
@Morrica Du är kanske lite ovan att använda språket mer dynamiskt och använda ord som är "nästan lika men ändå inte" för att förstå mer? :)

May 26, 2011 #

Morrica Morrica
@Mingligt Hur menar du när du använder begreppet "dynamiskt"?

May 26, 2011 #

Mingligt Thomas de Ming
@Morrica Skulle bli festligt om man anklagade en professor i fysik att vara mindre vetande bara för att han inte förstod ungdomars språk :-)

May 26, 2011 #

Morrica Morrica
@Mingligt Jag förstår inte poängen i din kommentar om den fiktive professorn? På vilket sätt vore det festligt?

May 26, 2011 #

Mingligt Thomas de Ming
@Morrica festligt = blir humor om man vänder på resonemanget och ser det ologiska i att likställa förståelse med ett specifik språkbruk

May 26, 2011 #

ElisMoss Elisabet Mossberg
@Mingligt Intressant!

May 26, 2011 #